అంగన్వాడి కేంద్రాలను వారంరోజుల్లో విలీనం పూర్తిచేయాలి